GT06N với sự đa dạng trong đối tượng phương tiện có thể sử dụng thiết bị thì nó chính là thiết bị định vị  phương tiện đa năng nhất hiện nay. Tính thông dụng của GT06N Không giống như các thiết bị định vị chuyên dụng dành riêng cho từng dòng phương tiện khác nhau, […]

Read More