Theo như lộ trình được Nhà nước đưa ra, xe tải có trọng tải từ 7 đến 10 tấn sẽ phải lắp đặt thiết bị định vị từ ngày 1/7/2016. Mặc dù thời gian thực hiện quy định đã gần đến nhưng cả thị trường thiết bị định vị và các chủ quản lý xe […]

Read More