Nếu như trước đây, các nhà quản lý thường phải tuyển nhân viên và giao trách nhiệm cho quản lý đoàn xe của doanh nghiệp. Mặc dù công việc không có gì nặng nhọc song vì không thể đi theo từng xe để quan sát, theo dõi nên nhiều khi kết quả đạt được không […]

Read More