Việc đưa thiết bị giám sát hành trình vào sử dụng trong cuộc sống ngày càng phổ biến. Nhưng những tính năng của thiết bị vẫn chưa được tận dụng và khai thác có hiệu quả đặc biệt là đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Vấn đề được đặt ra là làm thế nào để nâng cao được hiệu quả trong việc sử dụng thiết bị giám sát hành trình.

TG102_-_gioi_thieu

Thiết bị giám sát hành trình

Vấn đề này chính là nội dung của hội thảo chuyên đề về thiết bị giám sát hành trình trong quản lý vận tải và an toàn giao thông được Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tổ chức vào ngày 9/10. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các nhà khoa học, các doanh nghiệp vận tải và các doanh nghiệp cung cấp thiết bị định vị.

Hội thảo đưa ra rất nhiều ý kiến khác nhau về lợi ích của thiết bị giám sát đem lại cho các lĩnh vực trong đời sống. Đồng thời hội thảo cũng đưa ra những mặt còn hạn chế của thiết bị trong suốt quá trình sử dụng.  Vẫn còn hiện tượng sai lệch giữa máy chủ trung tâm dữ liệu của thiết bị với máy chủ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.  Nguyên nhân được đưa ra có cả lỗi khách quan và chủ quan hoặc một số doanh nghiệp vận tải cố ý làm cho sai lệch.

Để khắc phục thực trạng trên nhiều ý kiến được đưa ra, đa số đều cho rằng khi xảy ra sự sai lệch cần tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục sự cố. Doanh nghiệp vận tải nào cố tình không thực hiện sẽ bị xử phạt thật nặng. Đó là ý kiến được đưa ra bởi ông Đào Thanh Anh, phó Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp cung cấp thiết bị giám sát hành trình. Các ý kiến khác cho rằng để giải quyết triệt để vấn đề này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các doanh nghiệp cung cấp thiết bị và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết từ nay đến khi hoàn thành thời gian lắp đặt thiết bị giám sát hành trình vào 01/07/2018, các cơ quan Nhà Nước cần quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép sản xuất cho các doanh nghiệp sản xuất thiết bị và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất uy tín phát triển.

Nội dung hội thảo đã giải quyết được các vấn đề đang gặp phải trong quá trình sử dụng thiết bị giám sát hành trình. Mong rằng, những vấn đề này sẽ nhanh chóng được khắc phục và việc sử dụng thiết bị ngày càng tiện ích hơn.

Bài viết liên quan

Ẩn Quảng Cáo [X]